Påskpromenad

  • 2 apr 2023
  • Tipspromenad

Tipspromenad från klubbhuset Kompassen Långfredagen den 7:e april kl. 11.00–13.00 Separata barnfrågor för yngre deltagare. Fika i Kompassen efteråt.

VÄLKOMNA !