Träningsverksamhet

Verksamheten bedrivs i grupper/nivåer för ungdomar upp till 16 år.
Vi är flexibla – vi ser till så att nybörjare, oberoende av ålder, kommer
in på rätt nivå. På tisdagar kl. 18.00 är det träning – vid vissa tillfällen
startar vi tidigare om det är transport till träning/tävling på annan plats/ort.

 

Grön grupp (Grön/Vit nivå: nybörjare)

 • Lekfull och rolig introduktion till orienteringssporten.
 • Uppmuntra till gott kamratskap i gruppen och arbeta för känsla av klubbtillhörighet.
 • Under lekfulla former lära sig att passa kartan med hjälp av terrängen och lära
  sig karttecken.
 • Lära sig använda tumgrepp, kontrollanvisning och stämpla.
 • Börja med enklare orientering, till exempel via stigar och vägar - så kallade ledstänger. Lära sig markeringar för start, mål och kontroll.
 • Att lära sig att delta i en orienteringstävling.
 • Ledarna verkar för att alla som vill vara med ska kunna delta utifrån sina förutsättningar - detta gäller givetvis för alla nivåer.

Gul grupp (Vit/Gul nivå ca 9-12 år)

 • Att på ett roligt sätt lära sig orienteringssporten.
 • Uppmuntra till gott kamratskap i gruppen och arbeta för klubbkänsla.  
 • Ledarna ser till att motivera ungdomarna till att delta i tävlingar.
 • Börja lära sig hitta kontroller utanför ledstängerna.
 • Sträckplanering med säkra vägval och säker kontrolltagning.
 • Bedöma vägval mellan olika ledstänger med olika framkomlighet och längd.
 • Grundläggande höjdkurveförståelse (högsta höjd, tydliga höjdkanter).

Orange grupp (Orange/Violett nivå ca 13-16 år)

 • Öva upp kartläsningsförmågan ytterligare.
 • Uppmuntra till gott kamratskap i gruppen och arbeta för klubbkänsla.
 • Använda mosskanter, höjdformationer med mera som ledstång (stråk) eller hållpunkter
 • Vägvalsbedömning utifrån längd, framkomlighet och säkerhet via hållpunkter.
 • Terrängförståelse - kunna anpassa tekniken efter terrängtypen.
 • Hålla noggran riktning, kontrolltagning i detaljfattig terräng.
 • Skråorientera - hålla höjd.
 • Vägval - analys - förbättring.  
 • Sprintträning för framförhållning och vägvalsbedömning i tävlingsfart.